Вътрешни болести

В клиника “Медикус Алфа” работи екип от специалисти по вътрешни болести, които са денонощно на разположение в случай на пациент с нужда от неотложна медицинска помощ. Тяхна отговорност е организирането на допълнителни диагностични изследвания и консултации с профилен специалист при прием на спешен пациент.

За планов преглед, запишете час при избрания от Вас специалист на тел.: +359 32 634463.