Дентална медицина

Клиника „Медикус Алфа“ е единственото лечебно заведение в страната, в което пациентите, нуждаещи се от дентално лечение, получават съответните грижи в болнична среда и под интердисциплинарен контрол. Денталните кабинети са органична част от болничния живот, което дава възможност на състоянието на конкретния пациент да бъде обърнато цялостно внимание, а лечението да се извърши с комплексен подход и внимание към всички съпътстващи заболявания. Това е от особено значение при зъболечението на деца с проблеми в развитието, възрастни хора с увреждания и/или с хронични заболявания, както и при по-мащабни процедури, изискващи екипна намеса от лицево-челюстен хирург, висококвалифициран дентален лекар и анестезиолог с познания в премедикацията и анестезията при орални и лицево-челюстни манипулации и операции. В „Медикус Алфа“ са събрани опитът на изключителен екип специалисти и високото качество на най-модерните технологии в сферата.
Денталните кабинети в клиниката ни са оборудвани със съвременна апаратура за диагностика и лечение. Използваните в нашата практика материали и консумативи са от висок клас, на водещи световни производители. За сигурността на нашите пациенти поддържаме строг инфекциозен контрол, отговарящ на всички европейски стандарти. В денталните кабинети на „Медикус Алфа“ можете да получите помощ за рутинни профилактични и терапевтични дейности, както и за най-тежките предизвикателства на това направление в медицината.

За планов преглед, запишете час при избрания от Вас специалист на тел.: +359 32 634463.

Ранна Велскоп-диагностика на рак на устната кухина
Направлявана биофилм терапия
Дентално лечение с обща анестезия
Ендодонтия кореново лечение
Лазерно лечение
Озонотерапия
Пародонтална и предпротетична хирургия
Поставяне на импланти чрез нанотехнология
Електроодонтодиагностика, фокална диагностика
Естетична стоматология
Детска дентална медицина