Уважаеми пациенти,
Уведомяваме Ви, че всички постъпващи в Клиника Медикус Алфа за болнично лечение, стоматологично лечение и ендоскопски изследвания – гастроскопия и колоноскопия, подлежат на задължителен предварителен PCR, или Respi -Strip Ag тест за Covid 19.
Тестовете се извършват в лабораторията на клиника Медикус Алфа.
Клиника Медикус Алфа продължава да работи в непрекъснат ритъм 24/7, спазвайки всички необходими мерки за безопасност и сигурност на пациентите и служителите си!