Хомеопатия и фитотерапия

Проф. Людмил Пейчев е декан на фармацевтичния факултет в Медицински университет Пловдив и ръководител на катедрата по Фармакология и лекарствена токсикология. В клиника „Медикус Алфа“ допринася със своите опит, знания и ерудиция като консултант по фармакотерапия при сложни в терапевтично отношение случаи, изискващи мултидисциплинарен подход и решения.

В амбулаторната си практика проф. Пейчев прилага неконвенционални лечебни практики, които съпътстват, подкрепят и оптимизират резултатите от модерните терапии.

За планов преглед, запишете час на тел.: +359 32 634463.

Апитерапия

Апитерапията е древен метод, укрепващ здравето на човека, който използва  лечебните свойства на пчелните продукти – мед, пчелно млечице, пчелна отрова, пчелен клей (прополис), пчелен прашец и пчелен восък. Сред всички тях, с най-много лечебни свойства се отличава пчелният клей. Повече от тридесет години от своята практика проф. Людмил Пейчев е посветил на изучаване и клинично приложение на неговите терапевтични възможности: мощно противомикробно, противомикотично, противовирусно, обезболяващо, имуностимулиращо, антиоксидантно и епителизиращо действие.  Под негово ръководство са реализирани редица научни проекти за изследване лечебните и противотуморни свойства на българския прополис. В резултат на дългогодишен труд проф. Пейчев създава няколко пчелни продукта, съдържащи прополис, защитени с търговски марки пред Патентното ведомство на Република България.

Фитотерапия

Фитотерапията е терапевтичен метод, водещ своето начало от недрата на народната медицина. Използват се лекарства, получени от лечебни растения. Около 25%  от всички фармацевтични продукти, които се предписват в наши дни, се правят от билки и билкови екстракти.

Хомеопатия

Повече от двадесет години проф. Пейчев използва хомеопатията като съпътстващ съвременната медицина, неинвазивен, терапевтичен метод. Предимство на този метод е, че няма противопоказания по отношение на възраст, пол, физиологично състояние и съпътстващи заболявания. Не са описани нежелани лекарствени реакции и не води до лекарствени взаимодействия с използваните от съвременната медицина лекарствени средства. Проф. Людмил Пейчев е част от академичния екип на Европейската школа по клинична хомеопатия у нас.

Хомеопатията е ефективен терапевтичен метод, създаден преди повече от 200 години, който се различава от всички други методи за укрепване на човешкото здраве по използването на лекарства от природен произход в “безкрайно малки дози” на принципа на подобието. Данни за лечение чрез подобие са открити в Индийски и Китайски източници преди 4000 г. В по-близко време Хипократ учи своите възпитаници, че болестното състояние се отстранява чрез средства, които причиняват прояви, подобни на него. В българската народна медицина лечението чрез подобие се представя в поговорката “Клин – клин избива”.