Клинична лаборатория

Медикус Алфа разполага с Клинична лаборатория, която е оборудвана с последно поколение високоспециализирана медицинска апаратура, позволяваща извършването на точни и качествени резултати за кратки срокове.

Извършваме пълен набор от изследвания:

 • Хематология:
  – пълна кръвна картина с 28 показателя
  – морфология и еритроцити
  – ДКК
 • Биохимия:
  – субстрати, енизими, липиден профил, белтъци, микроелементи, електролити и др.
 • Хормони:
  – полови хормони
  – тироидни хормони
  – други хормони
 • Имунология
 • Хемостазиология
 • Туморни маркери
 • Хепатитни маркери
 • Маркери на възпалението и специфични протеини
 • Вирусологични маркери и Серология
 • Анемия и Метаболити
 • Уринни, ликвор, пунктати и други.

Лабораторията има задължително участие в Националната система за външна оценка на качеството.