Mикробиологична лаборатория

В Mикробиологичната лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания с изолиране от различни клинични материали.

Доказват се причинители на инфекции на горни и долни дихателни пътища, раневи инфекции, половопредавани инфекции, чревни инфекции, диариен синдром, сепсис, невро и съдови инфекции, уроинфекции, кожни, зъбни и други инфекции.

В лабораторията се диагностицират и инфекции, причинени от някои трудни за култивиране микроорганизми: анаеробни бактерии, хемофилни бактерии, клостридии, микоплазми, хламидии, гъби, трихомонади, патогенни бактерии, като напр. стафилококус ауреус в носа, стрептокок гр.А в гърлото.

Диагностиката на  Helicobacter pylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха се осъществява с фекален тест за доказване на  Helicobacter pylori антиген.

Използват се класически методи за изолиране и доказване на бактериите чрез посявка, култивиране, микроскопиране и др.

Във връзка със санитарно – микробиологичния контрол на ВБИ се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция.

Лабораторията има задължително участие в Националната система за външна оценка на качеството.