Орална и лицево-челюстна хирургия

Хирургията на лицево-челюстната област изисква от специалистите познания в няколко сфери: хирургия, дентална медицина, неврохирургия, УНГ, офталмология. Екипът на клиника „Медикус Алфа“ повече от десетилетие гради опит в тази сфера и има практика с някои от най-сложните казуси, които възникват в това медицинско направление. Основно тази хирургия се дели на мекотъканна и костна. През последното десетилетие лицево-челюстната хирургияпостепенно се обособява на орална, пластична и карниофациална. Макар че всяка от тези области има своите специфики, те са органично свързани. Клиника „Медикус Алфа“ разполага с уникални за страната технологии. Лицево-челюстните и орални хирурзи на клиниката имат собствен научен принос в разработката на алгоритъм за лечението на някои тежки заболявания на устната кухина и лицево-челюстната област.

Лечение при бифосфонатна некроза
PRF-терапия
Пиезохирургия и лазерна хирургия
Пластична и кранио-фациална хирургия