Ендокринология

Болестите на ендокринната система са тези, които засягат жлезите с вътрешна секреция. Най-често проявите им са комплексни и влияят върху повече от един орган или една система в тялото. Специалистите на клиника “Медикус Алфа” са доказани в диагностиката и лечението на множество ендокринни нарушения, а съвременно оборудваните диагностичен сектор и клинична лаборатория им осигуряват нужния инструментариум за бърза и прецизна диагостика.

Екипът на клиниката разработи и две специфични диагностично-терапевтични програми, осигуряващи дългосрочна и мултидисциплинарна медицинска грижа.

Програма за редукция на тегло

За планов преглед, запишете час при избрания от Вас специалист на тел.: +359 32 634463.