Има ли златен стандарт за лечение на хернии

Уважаеми пациенти,
Много са тези от Вас, които идват при мен с въпрос – кое е по-добро: лапароскопска или класическа операция на херния. Наложи се да прегледам множество статии касаещи този въпрос и най-вече за ингвиналните хернии и тези на предната коремна стена – в частност евентрациите. Повечето от статиите акцентираха, че едва ли не златен стандарт е лапароскопското лечение при всички хернии. Цитираха се данни за рецидив на ингвинални хернии оперирани по класическите способи дори до умопомрачителните 52 % ! Това ме озадачи. Мисленно се върнах в 1980 г. Когато бях в екипа на проф. Н. Василев разработил българското платно за херниоплостики. Прегледах някои документи. В онова време, когато бяхме прохождащи хирурзи рецидивите не надвишаваха повече от 2% и то при пациенти работещи в строителството. Направих справка и за дейността ни в Клиника „Медикус Алфа„ за последните 10 г. и открих едва един рецидив, при над 500 случая. Операциите при ингвиналните хернии бяха със стандартна протеза, а при евентрациите – двукомпонентна. Значи истината трябваше да е някъде по средата. Обърнах се към публикациите на водещи болници в класическата и лапароскопската херниопластика като ВМА – София, МУ – Пловдив и др.

В резюме тяхното заключение е следното:
– при ингвиналните хернии по-добра е класическата херниопластика тъй катo рецидивите са много по-малко, оперативната техника е по-безопасна, а разходите са в пъти по-малко. Що се касае до рецидивните ингвинални или големите ингвиноскротални хернии, то класическата херниоплостика с качествена протеза извършена от добре подготвен хирург в момента е златен стандарт
– вентралните хернии са много подходящи за лапароскопска операция, но само когато са средни по размери и без усложнения, а що се касае за пъпни хернии под 2 см. или евентрации, особенно с данни за сраствания, то и тук авторите препоръчват класическата херниопластика.

Така че, уважаеми пациенти, наистина високите технологии са бъдещето и на хирургията, но всеки случай трябва да се преценява индивидуално и да се прилага метода с най-висока успеваемост и най-малка вреда. Сляпото увлечение по модерните технологии винаги води до сериозни усложнения за пациента

Д-р Танъо Славчев
Хирург в клиника Медикус Алфа