Д-р Рангел Старев: ракът на простатата е лечим, когато е открит навреме

Ракът на простатата е второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете. В България годишно се регистрират по около 3 хиляди нови случая. Ракът на простатата е и второто по смъртност онкозаболяване сред мъжете след рака на белия дроб. Открит в ранен стадий обаче, той е напълно лечим. За да бъде открит навреме, на мъжете над 45 години се препоръчва годишен преглед при уролог дори когато няма клинични оплаквания.

Д-р Рангел Старев е уролог с повече от 25 години клиничен опит, ръководи програмата на клиника “Медикус Алфа” за лечение на простатен карцином с HIFU технология и  работи с единствената в България система за насочена биопсия на простата HistoScanningTT.

Какви са данните за разпространението на рак на простатата у нас?

В повечето индустриализирани страни простатният карцином се нарежда на първо място по честота и на второ по смъртност сред злокачествените тумори при мъжете. Пожизненият риск от развитие на заболяване е 30%. Предвид глобалната тенденция към застаряване на населението, се счита, че в следващите две десетилетия броят на мъжете, диагностицирани с това заболяване, ще се увеличи значително. У нас ракът на простатата е второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете, годишно се регистрират по около 3000 нови случая на заболяването. Ракът на простатата е втори и по смъртност сред мъжете след рака на белия дроб, но тук е много важно да кажем, че открит в ранен стадий е напълно лечим.

Как се установява дали увеличението на простата е злокачествено или доброкачествено?

Класическите методи включват преглед при уролог и ехогафия, които да насочат лекарите дали изобщо има някакво съмнение за това заболяване. През последните 2-3 години вече има апаратура, която може да даде напълно обективна диагностика. Обикновено мъжете, които са със завишени нива на туморния маркер ПСА , биват лекувани  консервативно няколко месеца, и ако не се повлияят, се преминава към биопсия. Тя може да бъде стандартна, със или без ехографски контрол, или насочена, таргетна  каквато практикуваме в “Медикус Алфа” чрез системата HistoScanningТТ (ХистоСкенинг). Тази методика е възможно най-точната за доказване наличието или отсъствието на  рак на простата.

Как лекарят установява дали резултатът от биопсията е точен?

Вече има технологии, които свеждат почти до 0 риска от подобни пропуски. В момента при нас работи единственият в страната апарат за насочена простатна биопсия хистоскенинг. В световен мащаб са разработени няколко методики за насочена биопсия, една от които е  ХистоСкенинг ТТ, прилагана от нас в България. Чрез този метод е открит рак при над 50% от пациентите със задържащи се повишени нива на простатен туморен маркер, които при предходни стандартни биопсии са получили диагноза „доброкачествена хиперплазия на простата“! Хистоскенинг коригира на 100% пропуските на стандартната биопсия на простата.

Какво отличава насочената биопсия от стандартната?

Хистоскенинг е технология, която прави ехографско сканиране с 3Д трансдюсер. Данните се обработват от специален софтуер, който прави тъканна диференциация – различните типове простатна тъкан имат различни морфологични характеристики, което дава съответно различия в ехографския видеообраз. Технологията използва огромна база данни, съхраняваща ултразвукови образи от над 5 млн предишни изследвания и съответстващите им патоморфологични промени, получени в резултат на прецизен хистологичен анализ на простатни жлези, отстранени оперативно. Така, специфичните промени в тъканната морфология на простатата при всеки нов пациент могат лесно, бързо и сигурно да бъдат открити и маркирани – обикновено за по-малко от 5 мин. допълнително време към стандартния ехографски преглед. Казано просто – софтуерът открива рисковите зони и ги маркира в червено, което свежда до нула риска урологът да пропусне тези зони. От съществена важност е, че по този начин могат да бъдат установени тъканни изменения с размер до 0,2 мм.

Веднъж идентифицирал огнището на простатния карцином, хистоскенинг може да покаже пространствената му ориентация в простатната жлеза. Това позволява не само точното локализиране на простатния карцином, но и измерването на неговия обем.

Как протича изследването?
Изследването се извършва под венозна анестезия. Чрез 3Д ултразвукова сонда, въведена трансректално, апаратът скенира простатата и „разпознава“ зоните с изменени тъкани, след което ги маркира в червено. Софтуерът калкулира площта и обема на всяка зона и показва на екрана оптималния път на биопсичната иглата до достигане на целта. Това дава възможност за изключително точно прицелно биопсиране на всички рискови зони, като свежда до минимум вероятността от субективни грешки. Научните данни и нашият 3-годишен практически опит сочат, че точността на този метод за диагностика е до 99%, което превъзхожда всички известни методи за образна диагностика. Всички други начини за изследване могат да дадат подвеждащ резултат, в отделни случаи. Биопсирането на точно определени, таргетни  зони, освен че качествено подобрява точността на диагностиката, намалява и рисковете от самата процедура.

Кои пациенти са подходящи за подобно изследване?
Всички, при  които има съмнение за рак на простатата. Както казах, тази методика намалява инвазивността и на самата биопсия. В клиника Медикус Алфа за 3 години преминаха  362 пациенти и  при 117от тях установихме карцином на простатата. По-интересното е, че половината от пациентите с трайно завишен туморен маркер, на които и преди са правени биопсии, но резултатът е бил за доброкачествено увеличение, се оказаха онкологично болни. ХистоСкенинг ТТ даде възможност тези хора да се лекуват своевременно и повиши шансовете им за пълно излекуване, по-висока продължителност и качество на живота.

Какво трябва да знаят мъжете – при какви симптоми трябва да посетят уролог?
Проблемът с рака на простата е, че той в повечето случаи протича безсимптомно. Обикновено пациентите, които откриваме с това заболяване, са преминали годишен профилактичен преглед, и на базата на повишен туморен маркер ПСА се търси причина. Много често без каквито и да било оплаквания и симптоми в долния уринарен тракт, ПСА е завишен. Важно е да се изследват и обща и свободна фракция на ПСА, защото съотношението между тях също е със значима диагностична стойност. За нас това е сигнал, че трябва по най-бързия начин да се направи ефективна  ХистоСкенинг ТТ диагностика, която да покаже дали е рак на простата , или ПСА е  завишен поради друга причина  За да бъде открит навреме на мъжете над 45г. се препоръчва ежегоден преглед при уролог, дори когато клинични оплаквания липсват.

Според Вас българите изследват ли се редовно?
Би могло да е по-добре. Мъжете, които пропускат профилактиката, допускат грешка. При профилактичните прегледи задължително се изследва ПСА, за който стана дума. И ако той е завишен вече може да се продължи диагностиката и да се пристъпи към лечение. Колкото по-рано се случи това, толкова по-добре. Защото при ранно откриване може да се постигне пълно излекуване, докато след определен етап на развитие на болестта, вече и най-модерните методи на лечение не могат да постигнат резултата, на който пациентът разчита.