PCR REAL-TIME ТЕСТ ЗА КОРОНАВИРУС

Медикус Алфа предлага най-новия бърз , точен и надежден тест за COVID-19 – RT-PCR . Real-time PCR e изключително чувствителен метод, изискващ високотехнологична апаратура и квалифицирани лабораторни специалисти. Благодарение на него директно се доказва наличието на РНК  (рибонуклеинова киселина) на вируса в материали от дихателната система

За извършване на теста, пробата на пациента се взима от носоглътката и фаринкса, където най-напред попадат вирусните частици. Процедурата е леко дискомфортна, но напълно безопасна и безболезнена. Правилното вземане на пробите е изключително важно за надеждността на резултата:

Срок за получаване на резултат:
Резултат до 24 часа
Резултат до 6 часа
Експресен до 2 часа

След направеното изследване се издава зелен сертификат.

Работното време:
Понеделник – Петък – от 8.00ч. до 17.00ч Събота , Неделя и в Празнични дни – от 09.00ч. – 13.00ч.
Повече информация – тел. 032/634463 и 0896661171

Какво представлява RT-PCR тестът?
Молекулярната диагностика (RT-PCR) е стандарт в доказването на SARS CoV-2. RT-PCR тестовете използват техника на копиране и репликиране на малки сегменти от ДНК, чрез която може да се направи съпоставка дали в изследвания материал се съдържа определен участък от ДНК на вируса. С помощта на праймери и сонди, съвпадащите участъци флуоресцират при намиране на вируса. Тъй като COVID-19 e РНК вирус, се използват определени ензими, които конвертират РНК в ДНК. Затова изследването се нарича RT-PCR – обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).