ЯМР Диагностика без аналог

Апаратура на бъдещето дава надежда на хиляди в Пловдив

Инвестицията в новия център на клиника „Медикус Алфа” е 1.5 милиона лева

Един от най-модерните апарати за ЯМР диагностика, Siemens MAGNETOM Free.Max, вече е в Пловдив. Той дава надежда на хиляди хора с пейсмейкъри, стентове и импланти да преминат ЯМР диагностика – изследване, което е ключ към поставяне на точна диагноза и успешно лечение.

Уредът е най-новото попълнение в модерната апаратура на МДЦ „Медикус Алфа“Това е първият и единствен до момента в България ЯМР от последно поколение на технологичния гигант Siemens. С тази иновация в медицината, болницата заявява своята амбиция да предоставя диагностични възможности, преодолявайки ограниченията пред пациентите и лекарите, като извършва прецизна диагностика при туморни, неврологични и дегенеративни процеси на болни с пейсмейкъри, импланти, свръхтегло или свръхобем на пациентите, клаустрофобия и др. 

„Този апарат от последно поколение, без аналог в света, е единственият в Източна Европа“, подчерта при откриването д-р Тодор Воденичаров, управител на Siemens Healthineers България. Досега са произведени само 43 такива, от които 30 са в САЩ.

Апаратът за ядрено-магнитен резонанс е първият в света уред с работен отвор от 80 см, осигуряващ изключителен комфорт на пациенти с наднормено тегло и клаустрофобия. Той е и най-тихият апарат, работещ с пъти по-ниско шумово ниво, от ползваните досега. 

Уредът е и екологичен. Различното при ЯМР Siemens Magnetom Free.Max е и свръхпроводим магнит за ЯМР с ползване на само 0.7 литра хелий, за разлика от стотиците литри от ограничения природен ресурс при досегашната технология.

Чрез уреда се извършва магнитнорезонансната томография, която е едно от най-важните изследвания за образна диагностика в областта на неврологията и неврохирургията и е незаменимо при изследване на гръбначния стълб, за оценка на ставите  и тумори на меките тъкани. Методът е златен стандарт при изследване на заболяванията в малкия таз и особена злокачествени промени на ректума.

Преди внедряването на ядрено-магнитния резонанс от ново поколение на Siemens MAGNETOM Free.Max у нас не бе възможно магнитно-резонансното изследване на пациенти с пейсмейкъри, тъй като това може да застраши сериозно живота на пациента.

Затова новият апарат е единствената надежда не само за пациенти с пейсмейкъри, но и за такива със стентове и импланти, като изкуствени стави, метални пирони, плаки, пейсмейкъри, стендове и др. Апаратът дава точна оценка на изображението при кръвоизлив или исхемия в мозъка.

Освен това апаратът е единственият в света ЯМР, с който може да се изследв бял дроб.

Със стандартните ЯМР апарати е невъзможно качественото изобразяване на бял дроб, тъй като магнитният сигнал се унищожава на границите между въздух и тъкан поради големи разлики в чувствителността. MAGNETOM Free.Max, чрез различна сила на магнитното поле, иновативен софтуер и изкуствен интелект единствен в света дава възможност за МРТ белодробно изображение с най-висока резолюция. С това също така се дава възможност и да бъдат избегнати лъчевите натоварвания при пациенти нуждаещи се от чести компютър-томографски изследвания на бял дроб.

Уредът е и особено препоръчителен за деца, тъй като ядрено-магнитният резонанс е медицинска техника за образна диагностика, която не използва рентгенови лъчи или йонизиращи лъчения. При него се ползва принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, като така пациентите не се излагат на радиация. 

В МДЦ „Медикус Алфа“ вече има редица успешни диагностики с неизменната помощ на новия уред

“Изследвахме трима пациенти с пейсмейкър, които задължително трябва да преминат през МРТ за категорично поставяне или отхвърляне на диагноза. Единият преминава през МР-ангиография за изясняване на тежестта на мозъчно-съдова болест след прекаран инсулт, вторият е за диагностика на лумбална патология, а третият – за диагностика на състоянието на коляно след инцидент. И трите изследвания преминаха успешно и без ограниченията на стандартното изследване”, разказаха от медицинския център пред репортер на TrafficNews.

През апаратурата са минали и пациенти с метални импланти, изкуствени стави и пациент с установена болест на Крон. 

“Друг случай обединява две от уникалните характеристики на High-V ЯМР на Siemens Magnetom Free.Max – изследване на фона на метален имплант и свръхтегло на пациента.


Пациент със съмнение за тумор на хипофизата с тегло 190 кг и метален имплант преминава през бързата, прецизна и комфортна за него диагностика благодарение на най-широкия работен отвор на ЯМР в България  и преодоляването на артефактите от метала. Пациентът заявява след процедурата, че „по-хубаво нещо не му се е случвало“, разказаха от МДЦ „Медикус Алфа“. 

Стратегията на лечебното заведение е за инвестиции в технологии без аналог, които спомагат за установяването на заболявания и навременното им лечение, като допълват и надграждат диагностичния потенциал в страната.