„Медикус Алфа”- единствената клиника в България, предлагаща ХистоСкенинг за откриване на рак на простата

ХистоСкенинг – насочена биопсия при съмнения за рак на простатата

ХистоСкенинг ТТ е диагностика от ново поколение на рака на простатата. Стандартната биопсия на простата е характерна с висок процент фалшиво-негативни резултати за простатен карцином. Чрез Хистоскенинг биопсия е открит рак при над 60% от пациентите със задържащи се повишени нива на простатен туморен маркер, които при предходни стандартни биопсии са получили диагноза „доброкачествена хиперплазия на простата“! 

Хистоскенинг коригира на 100% пропуските на стандартната биопсия на простата, което има огромен здравен и социален ефект за тази група пациенти. Методиката осигурява  навременна правилна диагностика и лечение, значително увеличен шанс за пълно излекуване, повишаване продължителността и качеството на живот на пациентите. Разликата между насочената и стандартната простатна биопсия е в технологията на взимане на материал: при стандартната биопсия няма как да се проследи дали взетата проба е от зоната на изменена тъкан или от здрава такава.  Това е причината да има немалък брой пациенти, чиито лабораторни резултати водят до съмнения за развитие на раково заболяване на простата, но биопсията не може да докаже този процес.

Технологията

ХистоСкенинг ТТ (True Targeting) е система за  тъканна диференциация с 3D навигация на биопсичната игла, което дава възможност за диагностика на рака на простата от ново поколение. Това е единственият метод за извършване на насочена простатна биопсия, който се прилага в България, а „Медикус Алфа“ е единствената клиника, разполагаща с такава апаратура. Насочената биопсия чрез хистоскенинг е в състояние с почти 100% точност да идентифицира злокачествено огнище в простатата с големина 0.2-0.5мм, като по този начин превъзхожда  по точност дори магнитно-резонансната томография. Апаратът е свързан в реално време с база данни на производителя, съдържаща резултатите от над 5 милиона процедури, извършени в целия свят. Това намалява до минимум вероятността от субективна грешка и дава на пациента гаранция, че ще получи най-точната възможна диагностика.

Нашият опит

В клиника „Медикус Алфа“ технологията хистоскенинг се прилага вече осма година. Изследвани са над 1300 пациенти от цялата страна, които  са предпочели „Медикус Алфа“ заради уникалните диагностични и терапевтични възможности, които предлага. При над 350 от тях е открит злокачествен процес. Собствената ни статистика показва, че повече от 50% от хората, за които това е повторна,или трета биопсия, се оказват с карцином. Благодарение на възможностите, които насочената биопсия дава, тези хора са получили навременно лечение и шанс за значително по-високи продължителност и качество на живот.

Как работи хистоскенинг

ХистоСкенинг ТТ е система за  тъканна диференциация с 3D навигация, предоставяща на уролога незаменима визуална информация. Изследването се прави под анестезия. Чрез трансректално ултразвуково изследване апаратът „разпознава“ зоните с изменени тъкани и ги оцветява в червено. Урологът има пряка видимост чрез ултразвуковото изображение, както и схема на изменените зони, която специализираният софтуер създава автоматично.

За всяка зона софтуерът калкулира и показва оптималния път на биопсичната игла през тъканта до целта на биопсията и определя точната необходима позиция на ехографската сонда за прецизното достигане до целта. Това дава възможност за изключително точно определяне на процесите, довели до тъканните изменения и свежда до минимум вероятността от грешки.

Диагностичната точност на ХистоСкенингТТ достига от 92-99%, с което значително превъзхожда всички останали методи за образна диагностика и биопсия на простата . Технологията  е препоръчителна и за прецизиране на оперативната намеса преди извършването на нерв-съхраняваща радикална простатектомия, с цел оптимизиране: чрез определяне на размера, разположението и степента на разпространение на тумора, операторът може да вземе решение дали да запази или не прилежащия съдовонервен сноп, т.е. да съхрани или не еректилната функция на мъжа.