Операции за корекция на ушна мида

Операция на ушите
Ушната мида се оформя постепенно до осем-десет годишна възраст, като образува характерен релеф, специфичен за всеки индивид. Най-честата  деформация се дължи на по-големия ъгъл, който тя сключва с главата- т.н. клепнали уши. Често се предава по наследство. Понякога липсва или е не добре изразен някой от елементите, които изграждат външното ухо. Ушната мида може да бъде и необичайно голяма или асиметрична.
Целта на операцията е да се коригира ъгълът, да се подчертаят неоформените или създадат липсващи елементи. Може да се извърши с местна анестезия при възрастните пациенти, или  обща – при децата. Разреза се извършва в гънката зад ухото и е невидим. По специален начин се обработва хрущяла за да стане еластичен. Поставя се специална превръзка за 5-8 дни.
Следоперативен период
Възстановяването от корекция на ушната мида обикновено е безболезнено, има единствено известен дискомфорт, причинен от превръзката. При операция с местна анестезия пациентът оставате в клиниката само два часа след интервенцията. Ако е използвана обща упойка необходимото лекарско наблюдение е едно денонощие. Възможно е след операцията за кратък период ушите да са с променена чувствителност и да се усещат “като чужди”. Възможни, но редки нежелани ефекти в дните след операцията са зачервяване, оток или посиняване, които отзвучават бързо. Конците се свалят на 7-11 ден. Носенето на еластична лента тип “скиорска” е задължително за 30 дни.
На каква възраст може да се прави операцията ?
С оглед анатомичното развитие на ушната мида, операцията не бива да се предприема преди 4-6 г възраст. Дори и след това, ако за корекцията няма ясни медицински индикации, е желателно да се изчака достигане на възраст, в която детето само да прецени необходимостта от корекция.