Урофлоуметрия

Урофлоуметрията е високотехнологично урологично изследване, проверяващо количеството, скоростта и времето, за което пациентът отделя урина. Тя е неинвазивно, безболезнено, бързо и обективно изследване, което показва функцията на долните пикочни пътища и се извършва чрез уриниране в съд на специален апарат, извършващ измерванията на ултразвуков принцип. Неоходимо е пациентът да бъде с пълен пикочен мехур, което се постига чрез прием на 1 литър течност и оптимално изчакване (около 50-60 мин), след което се извърпва изследването.

Урофлоуметрията дава незаменима и изключително важна за последващото терапевтично поведение информация, но се практикува в малко лечебни заведения в България. Резултатите от това изследване могат да спестят ненужна операция или да я прецизират така, че изходът да е възможно най-благоприятен за пациента. В клиника „Медикус Алфа“ се практикува рутинно вече седма година.

Изследването се препоръчва при мъже, жени и деца с някой от следните симптоми:
– чести позиви за уриниране
– трудно започване на уринирането
– прекъсване на струята
– слаба и неустойчива струя на уриниране
– чувство на недоизпразване на пикочния мехур
– неудържими позиви за уриниране
– чести и рецидивиращи уроинфекции
– свърхактивен пикочен мехур /САПМ/
– никтурия /уриниране 2 и повече пъти през нощта/
– инконтиненция (незадържане на урината)

Урофлоуметрията е абсолютно задължителна преди и след медикаментозно или оперативно лечение на доброкачествената простатна хиперплазия. Строго препоръчителна е също при оперативно лечение на стриктури на уретрата, склероза на мехурната шийка, стрес-инконтиненция и др. Изследването може да се приложи и след радикална простатовезикулектомия (отстраняване на простатната жлеза и семенните мехурчета). Целта е диагностика на стриктури и стеснения на везико-уретралното съединение като късни усложнения след такава оперативна интервенция.

Урофлоурометрията е базисен скрининг. Изследването помага при диференциалната диагноза на състоянията и заболяванията, които протичат със Симптоми на долните пикочни пътища (СДПП). Технологията на извършването му е създадена така, че резултатите от него се оформят автоматично в графика. Така специалистът уролог може да получи ясна и детайлна информация за характеристиките на струята при отделяне на урина – важен диагностичен показател при заболяванията на долните пикочни пътища. Тя показва:
– количество на отделена урина при едно уриниране;
– продължителност на времето на уринирането;
– максимален уринен дебит
– времето за достигане на максималния уринен дебит
– среден уринен дебит


Нормална Урофлоуметрия

Патологична Урофлоуметрия