PRF-терапия

Секторът по дентална медицина и лицево-челюстна хирургия на „Медикус Алфа“ е единственият, чиито екип има опит в прилагането на PRF-терапия при оперативни намеси в оралната кухина. PRF е наименованието на биопродукт, получено при съкращение на името Platelet Rich Fibrin или Обогатен на тромбоцити фибрин. PRF съдържа фибринов матрикс, полимеризирал в тетрамолекулярна структура. В него са инкорпорирани тромбоцити, левкоцити, цитокини и циркулиращи стволови клетки, от които се изграждат всички клетки в човешкото тяло. Тромбоцитите отговарят за няколко важни функции в тялото, в това число съсирването на кръвта и производството на фактор на растежа, който пък помага за заздравяването на рани. Тези фактори на растежа стимулират стволовите клетки да създават нови тъкани възможно най-бързо. Това е причината PRF да е толкова важен и ефективен по време на възстановителния период след инвазивно лечение. Клиника „Медикус Алфа“ има богат опит в различните приложения на тази иновативна терапия в денталната медицина, орална и лицево-челюстна хирургия. Има няколко начина, по които PRF се използва в клиничната стоматология:
– Подобряване и ускоряване на изграждането на загубена кост вследствие на травми, тумори и възпаления.
– Изграждане на костта при поставяне на импланти в лицево-челюстната хирургия.
– Операции на синусите
– Възстановяване на лицеви кости
– Възстановяване на челюстните кости при развитие на кисти.
– Възстановяване на промени на гингивите(оголване на зъбите)-пародонтални операции
– Борба със загубата на челюстна кост при пациенти лекувани по повод на метастази от тумори в други области с определени медикаменти, например бифосфонат асоциираната костна некроза, която се среща при онкологично болни.
– Лечение на перфорации на синусите и фистули между устата и горночелюстните синуси.

Приложението на PRF вече става все по-популярно при различни възстановителни процеси. Сред основните предимства на терапията с PRF са:
– Ускорено оздравяване – При насищане на раната с PRF рязко се повишава способността на тъканите да се обновят, заради растежните фактори, които PRF съдържа. По-бързото регенериране на тъканите пък намалява риска от инфекции, по-късни усложнения и дискомфорт.
– Безопасност – методът е напълно безопасен, тъй като на практика PRF е продукт, който се създава индивидуално за всеки пациент от негова собствена кръв. Количеството необходима кръв е малко и взимането й също не носи никакви рискове за пациента.
– Нисък риск от инфекции – по време на процедурата зъболекарят покрива раната с PRF. Така на практика е „запечатва“ за инфекциозните агенти и значително намалява риска от възникване на възпаления.

Как се създава PRF за всеки отделен пациент?
Непосредствено преди да започне самата терапия, на пациента трябва да се вземе необходимото количество (около 60мл) кръв. Кръвта се обработва в специална центрофуга, която отделя плазмата и фибрина от червените кръвни клетки. По специална технология от плазмата се създава фибринов автоимплант, богат на растежни фактори. Обикновено PRF се прилага веднага преди зашиване на раната, в цялата зона на оперативната намеса, което ускорява в пъти оздравителния процес и намалява значително дискомфорта.