Пиезохирургия и лазерна хирургия

При оперативно лечение на лицево-челюстната област, в клиника „Медикус Алфа“ рутинно се използват и съвременни технологии като пиезохирургията и лазерната хирургия. Пиезохирургията е съвременен метод за срязване на кост чрез микровибрации. Лазерните апарати от своя страна осъществяват своя лечебен ефект чрез генериране на концентрирана светлинна енергия, която се абсорбира от тъканите. Сред заболяванията, които подлежат на подобно лечение са:
– възпалителни заболявания от зъбен и незъбен произход
– синузити от зъбен произход;
– травми на зъбите, челюстите и лицево-челюстните кости;
– рани в лицево-челюстната област;
– придобити и вродени кисти на меките тъкани и костите на лицето;
– заболявания на големите и малки слюнчени жлези;
– заболявания на лицевите нерви;
– предракови заболявания на лигавиците и кожата на лицево-челюстната област;
– доброкачествени и злокачествени заболявания на устната кухина, челюстите, лицевите кости, мекотъканните структури и гингивата;
– метастатични тумори.