Пародонтална и предпротетична хирургия

Пародонтологията е онази дисциплина в денталната медицина, която се занимава със заболяванията на зъбодържащия апарат. Най-общо пародонталната и предпротетичната хирургия обхващат всички хирургични дейности по челюстите и венците, включително тези, които предшестват поставянето на зъбни импланти и други протези. Пародонталната и предпротетична хирургия включват различни техники, чиято крайна цел е да се постигне възможното оптимално здраве на челюстите и венците, преди поставянето на изкуствените заместители на зъбите. Качествената подготовка гарантира в последствие и физиологичната адаптация на протезата към цялостното съзъбие на пациента.
– Пластични корекции при отдръпване на венеца
– Оперативни методи за коригиране на мекотъканните джобове.
– Хирургично коригиране на костни дефекти и деформации
– Муко-гингивални

Данните сочат, че пародонталните заболявания са втори по честота след кариеса в детската възраст, и засягат почти цялото възрастно население. С напредването на възрастта тези заболявания могат да хронифицират или да се обострят до състояние, което не може да се повлияе от консервативни лечебни подходи. Хирургично лечение на пародонталните заболявания се прави при някои пациенти при които след консервативното лечение се наблюдава остатъчно възпаление и дълбоки пародонтални джобове.