Консултативни кабинети


Клиника „Медикус Алфа“ предлага консултации и амбулаторно лечение в почти всички медицински и дентални специалности. Освен лекарите в доболничната помощ, в медико-денталния диагностичен център консултират и всички наши болнични специалисти, като по този начин осигуряваме на пациентите си комплексна и мултидисциплинарна грижа в амбулаторни и в болнични условия. Доболничната и болничната помощ работят в тясна връзка и синергия, с което постигаме максимална сигурност за пациентите.
Специалистите ни консултират пациентите си планово само след предварително записване на телефоните на регистратурата, или на място в клиника „Медикус Алфа“. Спешните и непланувани пациенти денонощно биват преглеждани и лекувани от дежурен интернист, който при необходимост организира допълнителни диагностични изследвания и консултации с профилен специалист.
В основните ни направления диагностичните възможности са сред най-добрите в страната. Клиника „Медикус Алфа“ е единственото лечебно заведение, което разполага с апаратура и специалисти за таргетна биопсия при съмнения за рак на простата, апарат за флуоресцентна ранна диагностика при риск от рак на устната кухина, а ехографията на млечна и щитовидна жлези, мускули, сухожилия и стави се прави с последно поколение 3D ехограф с най-висока резолюция.

Урология
Обща хирургия
Ортопедия и травматология
Дентална медицина,

Лицево-челюстна хирургия
Пластична хирургия
Вътрешни болести
Пулмология и фтизиатрия
Сънна апнея
Спирометрия
Кардиология
Гастроентерология
Нефрология
Ендокринология
Хематология и онкохематология
Дерматология
Очни болести
УНГ
Акушерство и гинекология
Педиатрия
Неврология
Психиатрия
Хомеопатия и фитотерапия