Образна диагностика на коремни органи

Модерна образна диагностика на черен дроб, жлъчни пътища и панкреас
Образната диагностика на черен дроб, жлъчни пътища и панкреас вече е златен стандарт при установяването на патология в коремните органи. Ултразвуковото изследване е достъпен , високоинформативен метод, особено при болни в тежко общо състояние, бременни, при болни нуждаещи се от спешна диагноза, с алергия към Ro-контрастни вещества и др. Освен с последно поколение апаратура, клиника „Медикус Алфа“ разполага също с мултидисциплинарен екип висококвалифицирани специалисти, на чиито опит и познания се доверяват много пациенти. Болницата разполога с Видеогастроскоп , доплер ехограф, скенер и рентген, като изследванията се извършват по показания, в зависимост от нуждите – с или без контраст.