Неоперативно премахване на хемoроиди

Неоперативно премахване на хемoроиди, фисури и фистули
Според различни източници между 50 и 90% от хората се оплакват от хемороиди в някакъв етап от живота си. Този проблем се е окичил с титлата „най-честа диагноза в хирургичната практика“. Затова в „Медикус Алфа“ предлагаме модерни и достъпни решения за всеки пациент.
Банд лигиране
Това е амбулаторна процедура, при която в основата на хемороидалния възел се поставя еластичен пръстен. По този начин се прекратява кръвотока, хемороидалната тъкан “умира” и отпада след около една до три седмици. Методът се прилага само за лечение на вътрешни хемороиди. На един етап могат да се отстранят до три хемороида. Манипулацията може да се прилага през три седмици. Процедурата е почти безболезнена, миниинвазивна и не изисква болничен престой. Извършва се със седация.
Безкръвна операция по метода Лонго
Хемороидектомията с кръгов ушивател по метода, наречен на своя откривател проф. Лонго, е нов за България и революционен по същността си метод за справяне с външните хемороиди. При него кръвоснабдяването към хемороидалните възли се прекъсва със специален апарат, наречен хемороидален съшивател. Процедурата се извършва много по-бързо, отколкото класическите хирургични техники за отстраняване на хемороиди. Болничния престой и възстановителния период на пациента са съкратени до дни, а постоперативната болка е много по-слаба и краткотрайна. Рецидивите и усложненията в следоперативния период също са сведени до минимум.