Ендодонтия (кореново лечение)

Клиника „Медикус Алфа“ предлага пълен набор медицинско оборудване за извършване на ендодонтско лечение от най-висок клас. Като част от нашата болнична инфраструктура е внедрена и първата разработена в света система за триизмерна обработка на  кореновите канали SAF SYSTEM. Клиниката разполага и с ендодонтски микроскоп. Комбинацията от тези две технологии гарантира лечение с най-високо качество и прецизност, каквото се предлага в много малко лечебни заведения в страната. Микроскопът увеличава работното поле на денталния лекар до двайсет пъти. А за правилната клинична оценка при лечението е от решаващо значение какво вижда специалистът. Възможностите на денталния микроскоп многократно увеличават ограниченото човешко зрение. Той става неделима част от съвременните методи за диагностика и лечение и повишава стандартите на цялото лечение. Снабден е със собствено насочено осветление, което позволява прецизна диагностика и обработка на кореновите канали, и гарантира успех на последващото терапевтично или оперативно лечение, когато това се налага.
Увеличението на микроскопа е незаменимо при наличие на:
– дентикли (камъчета в пулпата),
– отворен апекс (незавършено кореново развитие),
– при счупени инструменти в канала,
– за откриване на екстра анатомия (аномалии в анатомията на зъба),
– при облитерирали канали (калцифицирани канали), перфорации,
– пукнатини в емайла и дентина.
За изпълнение на най–съвременните стандарти при ендодонтското лечение е необходимо то да се провежда под микроскоп. Това гарантира прецизност на лечението с много висока успеваемост. Отвъд ендодонтската практика ролята на микроскопа получава все по–голямо внимание поради:
– значително увеличеното качество на лечението;
– постигане на по-естетичен ефект;
– запазване на дълготрайни резултати
Вградената камера позволява пациентът да бъде включен в лечебния процес. Увеличената микроскопска картина струва много повече от стотици думи и позволява на специалиста ясно да обясни лечението и да демонстрира възможностите и ефекта от провежданата терапия.
Триизмерното запълване на кореновите канали
от своя страна е най-важният аспект от лечението. Кореновият канал не е с кръгло сечение, а е много сложна и често разклонена система, която  може да се пролекува качествено само с високотехнологични решения. Отдавна остарелите методи на запълване с паста дават противоречиви резултати и нерядко се налага прелекуване на зъба. Внедрените в денталния ни сектор ендодонтски микроскоп и система SAF System позволяват пълно 3D оформяне на канала, при непрекъсната иригация и значимо подобряват качеството и успеваемостта и при най-тежките и комплицирани случаи.