Болнично лечение

Клиника „Медикус Алфа“ е с традиции във въвеждането на иновативни технологии и практики. Само през последните няколко години са внедрени нови медицински технологии, даващи на пациентите ни възможност за ранно и прецизно диагностициране и най-съвременно лечение на различни, в това число и злокачествени заболявания в сферата на урологията, лицево-челюстната хирургия и орална хирургия, денталните заболявания. Болницата ни, единствена в страната лекува рак на простата чрез високоенергийна прицелна ултразвукова терапия (HIFU) и прилага единствената 100% точна диагностика на този вид карцином – таргетната биопсия със системата Histoscanning TT. Прилагаме също модерни клинични практики в общата хирургия, пластичната хирургия, лапароскопската и миниинвазивната хирургия, ортопедията. Опитът на екипа ни, работещ с желаещите да се подложат на разкрасителни хирургични процедури, гарантира най-добри резултати с най-малко риск и нежелани ефекти. Имаме разработени собствени методологии за лечение на заболявания в сферата на урологията и лицево-челюстната хирургия, както и при лечението на алкохолна зависимост.

Урология
Обща хирургия
Пластична хирургия
Дентална медицина
Орална и лицево-челюстна хирургия
Ортопедия и травматология
Лечение на алкохолна зависимост