HIFU – лечение на рак на простата

HIFU – лечение на рак на простата чрез високоенергийна прицелна ултразвукова терапия
Клиника „Медикус Алфа“ е първото лечебно заведение у нас, което прилага Високо-Енергийна Прицелна Ултразвукова терапия при рак на простата. Технологията е внедрена още през 2010г. и оттогава се използва рутинно от екипа ни опитни уролози. От февруари 2017г. в клиниката работи последно поколение апарат за HIFU-терапия на простатен карцином.
За 7 години в клиниката по този метод са лекувани над 100 души, като при близо 95% от тях лечението е окончателно и без усложнения. Възникналите рецидиви са след втората година от лечението и са напълно съизмерими с резултатите от другите методи за лечение. От решаващо значение за пълния и траен успех на лечението е стриктното спазване на клинините критерии за подбор на пациентите, подходящи за терапия чрез този метод.
Технологията HIFU (високочестотен ултразвук или “Хайфу”) е авангардна и дава възможност за безкръвно и безболезнено премахване на туморите на простатната жлеза. Методът не измества напълно досегашните оперативни техники, тъй като не е подходящ за всички групи пациенти. Безспорни предимства има при  клинично и хистологично доказани пациенти в началните стадии на болестта, които отговарят на строго определени клинични критерии, свързани със стойностите на простатно специфичен антиген (PSA) и хистологична оценка на карцинома по Глисън. Всяко отклонение от показанията може да повиши риска от последващ рецидив, затова прецизната диагностика и високата квалификация на уролозите е от съществено значение. Клиника “Медикус Алфа” е водеща и в това направление, благодарение на технологията за насочена биопсия на простата ХистоСкенинг.