Консервативно лечение на фрактури

Клиника „Медикус Алфа“ осигурява своевременна и високо квалифицирана помощ при счупвания на крайниците и всички малки и средни фрактури.
Счупванията на костите се класифицират по различни признаци, свързани с локацията си, причината за травмата или вида счупване. Диагнозата се уточнява чрез образни изследвания, които да дадат достатъчно информация на ортопеда за определяне на най-подходящия метод за лечение. Съобразно всички тези критерии, специалистите решават дали конкретната фрактура да се лекува консервативно или оперативно.
–    Консервативното лечение се предпочита в случаите, в които е медицински обосновано и от него може да се очаква положителен терапевтичен ефект. Включва наместване на счупената кост, ако това е необходимо, и обездвижването й с гипс или шина, която държи костите в правилна позиция. Може да се извърши с обезболяване, за да се намали дискомфортът на пациента.
–    Оперативното лечение в последните години набира все по-голяма популярност, тъй като общият напредък на хирургията доведе  до значително подобрение в реултатите на ортопедичните хирургични интервенции. То се прилага рутинно при някои фрактури, а за други се избира според тежестта и вида им, по преценка на ортопеда. Най-често изисква влагането на импланти, които фиксират костта вътрешно, или външни фиксатори, които да стабилизират счупената кост до зарастването й. Обикновено се извършва под пълна анестезия.