Профилактика и лечение на болестите по крайниците

Профилактика и лечение на болестите по крайниците при диабетно стъпало и атонични рани
Смята се, че около 100 000 българи всяка година се сблъскват с проблема „труднозарастващи рани“. Дефиницията определя като „трудно зарастващи“ нараняванията, които не заздравяват за период от 4 до 6 седмици. Една от най-честите причини за това е диабетът. Клиника „Медикус Алфа“ е един от малкото центрове в България, където пациентите с труднолечими рани получават внимание и терапия в болнични условия. Това включва триетапно лечение – медиакментозно разширение на съдовете и подобряване на кръвооросяването, малки хирургични интервенции за отстраняване на възникнали рани и некроза преди задълбочаването им при необходимост и антибиотично лечение за премахване на микробната флора.