Дерматоскопията гарантира ранното диагностициране на кожни тумори

Съвременният метод позволява заболяването да бъде открито навреме и увеличава в пъти шансовете за успешно лечение

Д-р Ночева е дерматолог в клиника „Медикус Алфа“ – Пловдив. Вече повече от 10 години тя лекува пациентите на „Медикус Алфа“ с професионализъм и внимание.

Преди близо година тя беше отличена с образователна и научна степен „Доктор“ . Темата на дисертационния труд e посветена на използването на дерматоскопия и видеодерматоскопия в рутинната практика на българските дерматолози и значимостта на този диагностичен метод за ранно установяване и проследяване на кожните заболявания, включително злокачествените кожни образувания.

Събраните от д-р Ночева данни сочат, че за пет години специалистите, които прилагат диагностичния метод дерматоскопия, са се увеличили двойно – през 2009-а те са били около 38%, а през 2014 г. вече са около 74 на сто. Сред тези, които не ползват този диагностичен метод, водещи причини са липсата на оборудване, на обучение или несигурността в уменията.

Познаването на дерматоскопското изследване е от изключителна важност, тъй като то доказано повишава откриваемостта на най-агресивния кожен рак – малигнения меланом – с 30%, както и на често срещаните немеланомни кожни тумори. Към момента диагнозата меланом често се пропуска при обикновен клиничен преглед – в почти една трета от случаите. Това провокира медицинската наука да търси различни неинвазивни високо специализирани технологии с висока чувствителност.

Клиника “Медикус Алфа” е сред лечебните заведения, чиито специалисти са натрупали практика и познания в дерматоскопската диагностика, тъй като отдавна разполагат с необходимата апаратура и възможности за развитие. От години рутинно се прилага диагностициране и проследяване чрез дигитален видеодерматоскоп с до 200 пъти увеличение на образа, който дава на специалистите възможността да се възползват от всички предимства на метода за сравнение и анализ на образите на изменените участъци от кожата. Освен това в лицето на д-р Десислава Ночева пациентите могат да открият в клиниката ни един от най-вещите специалисти в дерматоскопската диагностика у нас. Д-р Ночева успешно си партнира с онкодерматолога д-р Ана Иванова, която има дългогодишна практика в диагностиката и лечението на злокачествените заболявания на кожата.
Комбинацията между съвременното оборудване и високата компетентност и опит на лекарите ни осигуряват на пациентите диагностика на най-високо ниво.

Дерматоскопията е бърз неинвазивен метод за наблюдение на морфологичните структури в горните слоеве на кожата, изключително полезен при диагностициране на кожни тумори, инфекциозни и възпалителни заболявания на кожата. При него чрез специален апарат (дерматоскоп) измененият кожен участък, или всеки от изменените участъци, бенки, петна или други образувания, се оглеждат чрез увеличително стъкло под насочена светлина.
Съвременните видеодерматоскопи осигуряват по-качествен резултат чрез същата методика. Те ползват дигитални или аналогов камери, оборудвани с лещи, позволяващи увеличение от 20 до 1000 пъти. Получените с тях изображения могат да се наблюдават на монитор, да бъдат съхранявани, анализирани и сравнявани с помощта на специализиран софтуер. Данните от дерматоскопската диагностика могат да се обогатят също, като при наблюдението се използва импресия или поляризирана светлина. Това е особено важно при пациенти с множество атипични бенки или при такива с фамилна анамнеза за меланом, при които се препоръчва периодично проследяване и анализ на настъпили промени на всеки 6 месеца. Когато дерматологът познава добре дерматоскопски различимите признаци на различните заболявания, това значително подобрява качеството на диагностиката.

През последните години кожните карциноми трайно са сред онкологичните заболявания с най-голяма честота у нас, както при мъжете, така и при жените. Немеланомните кожни карциноми засягат средно около 19 на 100 000 мъже и 9 на 100 000 жени, като се смята, че до 2030 г. броят на диагностицираните ще се увеличи почти с 50 на сто. Установени навреме, тези заболявания са напълно лечими и дори могат да бъдат доведени до успешен терапевтичен изход1, без качеството на живот на пациента да бъде нарушено. За преглед при д-р Десислава Ночева се обадете на тел.: 032 634 463 или 0896 66 11 71.

Примерни дерматоскопски изображения

Дерматоскопско изображение на обикновена бенка
Дерматоскопско изображение на кожен рак