Дентално лечение с обща анестезия

Клиника „Медикус Алфа“ прилага лечение на орални заболявания под пълна анестезия вече 15 години. Екипът ни от дентални лекари, анестезиолози и лицево-челюстни хирурзи има богат опит и сериозни познания в спецификите на тази дейност. Общата анестезия понякога е единствената възможност за решаване на специфичния дентален или орален проблем на даден пациент. Друг път е практично решение, тъй като под обща анестезия могат да се извършат повече манипулации от различни специалисти, като така се намалява броят на посещенията и времетраенето на манипулациите. Денталното лечение под анестезия е единствения начин да се работи в устата на пациенти с психични заболявания или специфични здравни потребности, които не им позволяват да съдействат пълноценно на лекаря по време на манипулацията. Тъй като денталният сектор е разположен в болнична среда, това дава възможност пациентите да получат пълния набор консултации, изследвания и наблюдение от специалисти, които се оказват при всяка друга операция. Това гарантира най-добрата грижа не само за конкретния проблем на пациента, а за цялостното му общо състояние. Специфичната организация на работа в болнична среда прави денталния сектор на „Медикус Алфа“ особено подходящ за хора с други хронични и придружаващи заболявания, които имат нужда от внимаието на мултидисциплинарен екип. Важна група пациенти са малките деца и тези, страдащи от патологичен срах от зъболечение, които също изискват комплексна и компетентна медицинска грижа.