Дейности

Болнично лечение
Клиника „Медикус Алфа“ е с традиции във въвеждането на иновативни технологии и практики. Само през последните няколко години са внедрени нови медицински технологии, даващи на пациентите ни възможност за ранно и прецизно диагностициране и най-съвременно лечение на различни, в това число и злокачествени заболявания в сферата на урологията, лицево-челюстната хирургия и орална хирургия, денталните заболявания. Прилагаме също модерни клинични практики в общата хирургия, пластичната хирургия, лапароскопската и миниинвазивната хирургия, ортопедията. Имаме разработени собствени методологии за лечение на заболявания в сферата на урологията и лицево-челюстната хирургия, както и при лечението на алкохолна зависимост.

Консултативни кабинети
Клиника „Медикус Алфа“ разполага със специалисти от всички специалности, и при спешност може да осигури консултация по всяко време на денонощието в широка гама от медицински направления. Основните ни болнични специалисти консултират и в медико-диагностичния център в специалностите обща, пластична хирургия, ортопедия, урология, лицево-челюстната хирургия и орална хирургия, денталните заболявания.

Диагностичните възможности са сред най-добрите в страната. Клиника „Медикус Алфа“ е единственото лечебно заведение, което разполага с апаратура и специалисти за таргетна биопсия при съмнения за рак на простата, апарат за VEL-scope диагностика при риск от рак на устната кухина, а ехографията на млечна жлеза и щитовидна жлези, мускули и сухожилия се извършват с последно поколение 3D ехограф с най-висока резолюция.

Дентална медицина 
Орална и лицево-челюстна хирургия
Денталният ни сектор е единственият в страната, разположен в рамките на болничен стационар, което осигурява непрестанен интердисциплинарен контрол. Това е от особено значение при лечението на деца с проблеми в развитието, възрастни хора с увреждания и/или с хронични заболявания, както и при по-мащабни процедури, изискващи екипна намеса от лицево-челюстен хирург, висококвалифициран дентален лекар и анестезиолог с познания в премедикацията и анестезията при орални и лицево-челюстни манипулации и операции.

Болнично лечение
Консултативни кабинети
Дентална медицина
Образна диагностика
Клинична лаборатория