Компютър томограф Siemens

Последно поколение многослайдов, мултидетекторен, спирален компютърен томограф /скенер/ за всички типове изследвания на глава, гръбначен стълб, гръден кош и гръдни органи, бели дробове, корем и коремни органи, малък таз, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат, всички видове ангиографии /съдови изследвания/ и 3D реконструкции.
Компютър томографът е единствен и за 3D диагностика на челюсти, дава пълната информация на стоматолозите при поставяне на импланти в обеззъбения участък.
Компютър томографът разполага и с DEXA остеодензитометрия за изследване на костната плътност, който може да регистрира загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.