Клиника Медикус Алфа стартира кардиохирургични консултации


Кардиохирургът д-р Андрей Андреев ще извършва консултации в клиника Медикус Алфа. Консултациите стартират на 23ти юни и ще се провеждат след предварително записване на тел.: +359 32 634463;+359 32 624881 мобилен: +359 896661171 и ще са на цена 65,00 лв.

Д-р Андрей Андреев е част от екипа на доц. д-р Владимир Корновски в клиниката по кардиохирургия към ‚Сърце и Мозък‘ Бургас. През 2022 г. по данни на НЗОК са извършени 5682 кардиохирургични интервенции в десет лечебни заведения в страната по четирите основни клинични пътеки в тази специалност. 24% от тях или 1358 операции са направени от екипите на ,Сърце и Мозък’, което ги прави лидер и първи избор на пациентите в страната. В ,Сърце и Мозък’ е регистрирана и най-ниска болнична смъртност.

Д-р Андреев завършва висшето си образование в „Медицински университет“ Пловдив с отличие през 2012 г. Спечелва стипендия и започва да специализира сърдечна хирургия в отделението по кардио и торакална хирургия в Университетската болница Hadassah в Йерусалим, Израел под ръководството на проф. Оз Шапира. През 2017г. започва работа в Университетската болница San Rafael в Милано по покана на един от иноваторите в областта на митралната реконструкция – проф. Алфиери, където завършва интензивен курс под негово ръководство. След края на специализацията си остава в Hadassah и придобива допълнителна квалификация с насоченост „Миокардна реваскуларизация”. В края на 2019г. преминава курс по иновативна техника за мини инвазивна митрална реконструкция “NeoChord’’ в гр. Порто, Португалия. През 2020 г. получава сертификат за завършен курс „Подобряване на световното здраве“ от Харвардския университет. През 2021 г. защитава магистърска степен по Здравен мениджмънт към Плевенския университет. Професионалните му интереси включват: коронарна реваскуларизация на биещо сърце, вродени сърдечни малоформации, аортно-клапно протезиране.

Можете да зпишете час за преглед и чрез партньорите ни Супердок:
https://superdoc.bg/