Лечение на бифосфонатна некроза

Оперативно лечение при бифосфонат-асоциирана костна некроза на челюстите

Клиника „Медикус Алфа“ работи по уникален алгоритъм за диагностика и лечение на това заболяване, който не се прилага на друго място в България. Бифосфонат-асоциираната некроза е сравнително младо заболяване, открито в световен мащаб през 2003-та година. Първият случай у нас е докладван през 2009-та. Затова липсва сериозен опит в терапията и лечението му в световен мащаб.
Нашият екип прилага собствен лечебен алгоритъм. На пациента се изготвя индивидуална лекарствена терапия. След това се подлага на оперативно премахване на некротичната костна тъкан, като по време на операцията се ползва единственият в България VEL-scope апарат с флуоресцентна светлина. Той ясно „показва“ на екипа границите между некротизиралата и здравата кост. Това позволява да се отстрани много по-малка част от челюстната кост, отколкото при конвенционална операция. Съхранява се по-добрата функционалност на челюстите, и се намаляват нежеланите лицеви деформации. След това здравата костна повърхност се „запечатва“ с PRF. Това е материал, получен от собствената кръв на пациента: богата на тромбоцити плазма, обогатена с растежни фактори, подобряваща заздравителния костен процес. Материалът се подготвя на място в болницата чрез специално оборудване. Пациентите получават и следоперативни грижи по специално изграден алгоритъм. Благодарение на този комплекс от най-модерни решения, лекуваните през последните 3 години по този метод пациенти не са развили усложнения и рецидиви.
Бифосфонат-асоциирана некроза на челюстите се свързва с приема на медикаменти на основата на бифосфонатите. Научните данни сочат, че между 1,3% и 10% от пациентите, които са били подложени на продължителна бифосфонатна терапия (най-често заради онкологично заболяване), развиват такъв проблем.