Артроскопска диагностика и лечение

Клиника “Медикус Алфа” предлага артроскопска диагностика и лечение на най-високо ниво на колянна , лакътна и раменна стави. Лечебното заведение разполага с апаратура на водещия американски производител ”Arthrex”, а екипът ортопеди, начело с д-р Димитър Георгиев, има реализирани повече от 800 успешни артроскопски процедури в практиката си. Комбинацията между високия клас апаратура и квалификацията, опита на специалистите гарантира на пациентите ни най-добрите  постижими резултати от лечението.

Артроскопията е миниинвазивна процедура. Чрез малък разрез на кожата(около 0,5см) в ставата се въвежда  инструмент, оборудван с оптични лещи, камера и светлинна система, които осветяват и увеличават вътрешната структура на ставата, и предават образа на голям монитор с висока резолюция. Ортопедът следи образа на  екрана и може бързо да диагностицира заболяването, след което веднага да пристъпи към лечение, като  със съответните артроскопски инструменти отстрани или възстанови увредените вътреставни структури. Артроскопията дава значително по-точна диагностична информация от образните изследвания като рентген, скенер и ЯМР, и има несравними терапевтични предимства пред отворената хирургия на ставите:

  • Непосредствена и по-точна предоперативна диагноза
  • По-малък интраоперативен травматизъм
  • Значимо по-бързо възстановяване – еднодневен болничен престой, 7-10 дни следоперативно възстановяване и средно около 2 до 4 месеца до постигане на пълния функционален потенциал на ставата
  • Значимо по-добри постоперативни резултати – по-голяма сила и подвижност на ставата след лечението.
  • Много редки следоперативни усложнения.
  • По-малък, почти невидим белег.