Апаратна диагностика на тазовото дъно

Апаратна диагностика при проблеми на тазовото дъно, правото и дебелото черво

Все по-масово се налага мнението, че фиброколоноскопията е панацея при диагностиката на дебелочревните заболявания. Важно е обаче да се знае, че технологията има своите ограничения – в най-долния дял на дебелото черво, където всъщност се развиват над 90% от злокачествените образувания, това изследване не дава достатъчно информация. Този дефицит обаче може да бъде преодолян с прилагане на всички необходими процедури от опитен специалист. В клиника „Медикус Алфа“ могат да се извършват пълният набор диагностични процедури за установяване заболяванията на дебело черво. Това включва ректороманоскопия, аноскопия, видеоколоноскопия, видеогастроскопия, иригография и 3D-ултразвуково иследване. За по-добрия комфорт на пациента предлагаме възможността повечето изследвания да се извършат под лека анестезия (седация).
Карциномът на дебелото черво е второто по честота онкологично заболяване както при мъжете, така и при жените. В същото време е едно от малкото такива, които имат доброкачествен предшественик, чието отстраняване може да отстрани и риска от последващо развитие на рак. В България по последни данни всеки ден трима души се разболяват от рак на дебелото черво и един умира. Най-масово се среща във възрастта 60 – 65 години.
Заболяването, хванато в ранен стадий, е лечимо, и затова в развитите страни се прилага масов скрининг, включващ изследване за окултни кръвоизливи. Препоръката е за ежегодни профилактични прегледи на хората над 50г.