3D ехограф

3-Д ехограф с възможност за ехокардиография , доплер на съдове, ехомамография
– Ехокардиография. Позволява да се диагностицират: клапни сърдечни лезии, кардиомиопатии, перикардни заболявания, ИБС, тумори на сърцето, инфекциозен ендокардит, вродени сърдечни аномалии, дисекация на аортата.
Може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера. Прочети още на:

– Доплерова ехография – дуплекс, триплекс скениране- за оценка кръвоснабдяване на коремните органи, наличие на новообразували се кръвоносни съдове при туморни заболявания, оценка проходимостта на кръвоносните съдове

– Ехомамографията позволява ранна диагностика на рака на млечната жлеза, като е възможно да се определят различните анатомични структури на млечната жлеза. Диагностицират се промени от кистозен, полусолиден и солиден тип, като се определя формата, размера, ехоструктурата и топиката на лезията с възможност за Доплеров анализ на съдовите структури, като при внимателно интерпретиране на образа може с голяма сигурност да се разграничат видовете тъканни лезии. Прецизният диагностичен процес е предпоставка, от една страна за постигане на възможно най-добрия индивидуален изход, а от друга – за редуциране на ненужните хирургични интервенции.