За нас

Клиника „Медикус Алфа“ е открита на 18 май 2001 г. като първата частна денонощна клиника в град Пловдив. Основател, управител и главен консултант е д-р Динко Младенов. Под негово ръководство повече от 20 години клиниката е сред лидерите в страната в предоставянето на качествена медицинска грижа.

Клиника „Медикус Алфа“ разполага със специалисти от всички специалности и при спешност може да осигури консултация по всяко време на денонощието в широка гама от медицински направления. Клиниката осигурява взаимодействие между извънболнична и болнична помощ и позволява в най-кратки срокове да се извършат комплексна диагностика и лечение.

„Медикус Алфа“ е с традиции във въвеждането на иновативни технологии и практики, което дава на пациентите възможност за ранно и прецизно диагностициране и най-съвременно лечение на различни, в това число и злокачествени заболявания в сферата на вътрешните болести, урологията, лицево-челюстната и орална хирургия, денталните заболявания. Прилагат се също модерни клинични практики в общата хирургия, пластичната хирургия, лапароскопската и миниинвазивната хирургия, ортопедията. Разработени са собствени методологии за лечение на заболявания в сферата на урологията и лицево-челюстната хирургия, както и при лечението на алкохолна зависимост.

Диагностичните ни възможности са сред най-добрите в страната. Клиника „Медикус Алфа“ е единственото лечебно заведение, което разполага с апаратура и специалисти за Хистоскенинг таргетна биопсия при съмнения за рак на простата, HIFU- апарат за неоперативно премахване на простатен карцином чрез високочестотен ултразвук, апарат за VEL-scope диагностика при риск от рак на устната кухина, последни поколения инсталирани апаратури за образна диагностика –ЯМР Siemens Magnetom Free.Max, Компютърен томограф Siemens, Рентгенов апарат с графичен и скопичен пост, Сегментна дентална рентгенография, Дентална панорамна рентгенография (ортопантомография, ОПГ, OPG), 3-Д ехограф с най-висока резолюция с възможност за ехокардиография , доплер на съдове, ехомамография.

„Медикус Алфа“ разполага и с високотехнологичен Дентален сектор, разположен в рамките на болничен стационар, което осигурява непрестанен интердисциплинарен контрол. Това е от особено значение при лечението на деца с проблеми в развитието, възрастни хора с увреждания и/или с хронични заболявания, както и при по-мащабни процедури, изискващи екипна намеса от лицево-челюстен хирург, висококвалифициран дентален лекар и анестезиолог с познания в премедикацията и анестезията при орални и лицево-челюстни манипулации и операции

Клиника има сключен договор с НЗОК за дейностите в болнична помощ – хирургия, ортопедия и урология , а в извънболнична помощ- образна диагностика.

Високи медицински технологии, професионализъм, персонално внимание към всеки пациент и качествени медицински услуги са визитната картична на клиника „Медикус Алфа“.